Shania's Competentieniveau en leerdoelen

B1 - Niveau 2:
Beseft dat de gemedialiseerde samenleving vraagt om nieuwe mediavaardigheden.

Doel: Weet over twee weken drie evidente effecten van het toenemend media- gebruik op het menselijk bestaan te benoemen

B2 - Niveau 2:
Herkent veelgebruikte standaardtechnieken.Begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren.

Doel: (x)

B3 - Niveau 3
Herkent wanneer een mediaboodschap gekleurd is door politieke, ideologische of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Doel: Kan over een maand kritisch analyseren hoe in iedergeval twee conventies en gebruiken binnen de mediabranche van invloed zijn op de maatschap- pelijke beeldvorming en de normen en waarden binnen een cultuur.

G1 - Niveau 3
Is een actief gebruiker van diverse nieuwe media. Speelt diverse games. Communiceert via diverse applicaties met vrienden en collega’s. Uploadt eigen audiovisueel materiaal. Is actief binnen diverse sociale netwerken. Doet dit alles ook mobiel, via smartphone of tablet. Opereert makkelijk crossmediaal. Heeft een voortrekkersrol binnen de eigen omgeving.

Doel: volgt tenminste een technologische ontwikkeling aan het einde van maand september 2014

G2 - Niveau 2
Kan zich oriënteren binnen mediaomgevingen waarin apparaten en/of toepassingen op lineaire wijze met elkaar verbonden zijn (zoals bij een game binnen een sociaal netwerk, de koppeling tussen fotocamera en pc, of softwarepakketen van dezelfde fabrikant).

Doel: een van de hogere niveaus

C1 - Niveau 2
Kan zich oriënteren binnen mediaomgevingen waarin apparaten en/of toepassingen op lineaire wijze met elkaar verbonden zijn (zoals bij een game binnen een sociaal netwerk, de koppeling tussen fotocamera en pc, of softwarepakketen van dezelfde fabrikant).

Doel:  een niveau hoger bereiken


C2 - Niveau 3
Kan zich oriënteren binnen mediaomgevingen waarin apparaten en/of toepassingen op lineaire wijze met elkaar verbonden zijn (zoals bij een game binnen een sociaal netwerk, de koppeling tussen fotocamera en pc, of softwarepakketen van dezelfde fabrikant).

Doel: een van de hogere niveaus

C3 - Niveau 3
Heeft een bewust vormgegeven profiel op een of meerdere sociale netwerksites. Deelt interessante en vermakelijke content. Reageert alert en constructief op posts van anderen, en houdt zo de community levendig en interessant. Kan nieuwe online relaties aangaan en bestaande relaties koesteren.

Doel: Volgt 20 journalisten op twitter aan het eind van deze week (17 september 2014)

S1 - Niveau 2
Heeft een bewust vormgegeven profiel op een of meerdere sociale netwerksites. Deelt interessante en vermakelijke content, zowel in persoonlijke als professionele contexten. Reageert alert en constructief op posts van anderen, en houdt zo de community levendig en interessant. Kan nieuwe online relaties aangaan en bestaande relaties koesteren.

Doel: een van de hogere niveaus

S2 - Niveau 2
Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van persoonlijke doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het verkopen van tweedehands spullen of het vinden van een partner)

Doel: een van de hogere niveaus


Comment Stream