PBD GENT

Partner in pedagogische kwaliteit en krachtige en zorgbrede leerprocessen

Wij staan voor

- advies op departementsniveau
- advies op instellingsniveau

vorming
collegiale ondersteuning
coaching
praktijkbegeleiding
projectbegeleiding

- informatieverspreiding en kennisdeling

Comment Stream