UTTALS-övningar

Titta hur vokalerna formas i munnen!!

A

1. Tal, mat, hal, lam, skal

2. mata, skala, bara

3. tall, matt, hall, lamm, skall

4. maåtta, skalla, barra

Å

 • 1. Gå, hål, tål, tåg, våd, skåla
 • 2. Gått, håll, såll, fåll
 • 3. Hål - håll, skåla - skålla

A – Å

1.Tal, tag, rad, vad, skal

2. tål, tåg, råd, våd, skål

3. tal - tål, tag – tåg, rad – råd

Vad – våd, skal - skål

O

1. Bo, mo, klo, ro

2. Bot, mot, klot, rot

3. Bota, mota, rota

4. Osa, oro, otro

5. bott, rott, ond

6. bot – bott, rot – rott, osa – ond

U

 • 1. du, nu, hu
 • 2. ful, mur, hur, duk
 • 3. ut, ur
 • 4. hund, full, puls, ull
 • 5. ful – full, kul – kull, duka – ducka

E

 • 1. se, be, le, tre
 • 2. sedan, Beda, leva, trea
 • 3. Eva, elak
 • 4. Sedd, bedd, ledd
 • 5. Sedda, bedda, ledda
 • 6. Se – sedd, be – bedd, heta - hette

Ä

 • 1. Häl, mät, lät
 • 2. Hälar, mäta, läte
 • 3. Häll, mätt, lätt
 • 4. Hälla, mätta, lätta
 • 5. Älska, ämna
 • 6. Häl – häll, mät – mätt, lät – lätt
 • 7. Mäta – mätta, läka – läcka

E – Ä

 • 1. Vev – väv, lek – läk, rev – räv
 • 2. Veva – väva, leka – läka, veta – väta
 • 3. Leka – läka – läcka

ÄR

 • 1. Här, där, när
 • 2. Nära, bära, lära
 • 3. Härma, närma, värma
 • 4. Nära, närma, Pär, pärm

I

 • 1. Vi, ni
 • 2. Vi, vis, sil, bil
 • 3. Vita, visa, sila
 • 4. Is, ila, iver
 • 5. Vitt, viss, sill, Bill
 • 6. Smitta, stilla, vissa
 • 7. Vit – vitt, vis – viss, sil – sill, bil – Bill

Y

 • 1. Vy, ny, dy, by
 • 2. Byt, dyr, fyr, knyt
 • 3. Byta, dyra, fyra, knyta
 • 4. Yta, yr
 • 5. Bytt, sytt, nytt
 • 6. Ny – nytt, by – bytt, sy – sytt
 • 7. Nya – nytta, byta – bytta

I – Y

 • 1. Vi – vy, ni – ny
 • 2. Llida – lyda, bita – byta, rika – ryka
 • 3. Ila – yla
 • 4. Trick – tryck, ticka – tycka, rikta – rykta
 • 5. Illa – ylle, vissa - vyssa

Ö

 • 1. Hö, spö, mö
 • 2. Lök, föl, mön
 • 3. Höna, lökar, böla,
 • 4. Ön, öl
 • 5. Öppen, önska, öster
 • 6. Höll, höns, lönn, möss
 • 7. Hönsen, lönnen, mössen
 • 8. Lön – lönn, rön – rönn, mös – möss

ÖR

 • 1. För, hör, rör
 • 2. Föra, höra, röra
 • 3. Öra, öron
 • 4. Förr, dörr, mörk, börja
 • 5. För – förr, dör – dörr, mör – mörk

Ö – U

 • 1. Höll – hull, pölsa – pulsa
 • 2. Förste – furste, rösta - rusta