SYLLABUS SCHOOL
NEA IONIA ,PEFKAKIA,VRILISSIA

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ,ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,

ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ 3-5 ΕΤΩΝ

BILINGUALISM

MAKE YOUR CHILD BILINGUAL

Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ

LIVE THE LANGUAGE

LIVE… ENGLISH , SPEAK… ENGLISH

Kάθε παιδί είναι διαφορετικό !Το ταξίδι για την κατάκτηση δεξιοτήτων και γνώσης δεν είναι κοινό για όλα τα παιδιά γιατί κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να επεξεργάζεται τις πληροφορίες και να τις μετουσιώνει σε γνώση η οποία εξελίσσεται με την σειρά της σε παιδεία.

Η γλώσσα από μόνη της είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος εξελίσσεται και εμείς οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να αναθεωρούμε και να διαμορφώνουμε προγράμματα εκπαιδευτικά τα οποία βασίζονται σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους ,τεχνολογικό εξοπλισμό και στην νευρογλωσσική εξέλιξη του παιδιού .Η νέα προσέγγιση στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών βασίζεται στις δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου στην πρώιμη παιδική ηλικία αλλά και σέβεται τις ανάγκες του παιδιού σε κάθε στάδιο ανάπτυξής του.

Τα προγράμματα STEP 1, STEP 2

είναι προγράμματα πολυαισθητηριακής προσέγγισης τα οποία βοηθάνε τα παιδιά:

να εξελίσσουν δεξιότητες

να επεξεργάζονται γλωσσικά ερεθίσματα

να οργανώνουν την σκέψη τους

να κοινωνικοποιούνται

να επικοινωνούν

και πάνω από όλα να ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ

Ο εγκέφαλος πριν την εφηβεία έχει την ικανότητα να αξιοποιεί τον μηχανισμό ενίσχυσης της μάθησης διευκολύνοντας την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και σε άλλες γλώσσες..

Tα πλεονεκτήματα της πρώιμης εκμάθησης της ξένης γλώσσας είναι πολλαπλά. Μεταξύ αυτών:

 • ü Ανάπτυξη ικανότητας κατανόησης και κυρίως παραγωγής προφορικού λόγου
 • ü Περισσότερα κίνητρα για μάθηση, αντιδρούν με ενθουσιασμό σε νέες εμπειρίες και σε τεχνικές επανάληψης και μίμησης κ.τ.λ που εξυπηρετούν την εκμάθηση.
 • ü Το παιδί ανακαλύπτει έναν άλλον γλωσσικό κώδικα πέραν της μητρικής και ως συνέπεια αποκτά αυτοπεποίθηση και αναπτύσσει θετική στάση απέναντι σε άλλες γλώσσες και πολιτισμούς
 • ü Η μεταφορά στρατηγικών από την μητρική γλώσσα στην ξένη ενισχύει τις νοητικές διεργασίες και την γλωσσική ανάπτυξη

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • COLOURS
 • NUMBERS
 • FAMILY
 • ANIMALS
 • FOOD
 • MUSIC
 • CLOTHES
 • HOUSES /FURNITURE
 • SHOPS
 • PARTS OF THE BODY
 • HALLOWEEN
 • CHRISTMAS
 • CARNIVAL
 • SUMMER

SINGING AND DANCING

To παιδί αγαπάει την μουσική και την κίνηση και μπορεί να μαθαίνει μέσα από την επανάληψη και την δραματοποίηση όχι μόνο απλά παιδικά τραγούδια αλλά και πιο σύνθετα εξελίσσοντας την προφορά του αλλά και την ευγλωττία του στα επόμενα στάδια της γλώσσας.

CRAFTS

Το παιδί χρειάζεται να ‘’ακουμπάει’’ την γνώση ώστε να την συγκεκριμενοποιεί. Οι κατασκευές ,πέρα από την ικανοποίηση της δημιουργίας και την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης ,βοηθάνε το παιδί να ταυτίσει αυτό που μαθαίνει με συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό του. Φτιάχνουμε φάρμα και τοποθετούμε τα ζώα, κατασκευάζουμε ντουλάπες και μαθαίνουμε τα ρούχα και πολλές άλλες δημιουργίες ώστε η γνώση να μην είναι κάτι αφηρημένο στο μυαλό του παιδιού.

FILMS IN ENGLISH

To παιδί είναι εξοικειωμένο και μαθαίνει μέσα από την εικόνα ιδιαίτερα σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες που η δυνατότητα συγκέντρωσης είναι σε εξέλιξη. Επιλέγουμε συγκεκριμένες ταινίες προσαρμοσμένες στο επίπεδο των μαθητών και τις επεξεργαζόμαστε με στοχευμένες δραστηριότητες .Ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή φράσεων αλλά και την διανομή ρόλων.

PUZZLES AND GAMES

To παιδί αγαπάει να παίζει .Το παιδί μαθαίνει μέσα από όλες τις μορφές παιχνιδιού και εξελίσσεται νοητικά, γνωστικά και συναισθηματικά .

Τα παιχνίδια μας χωρίζονται σε :

Επιτραπέζια

Κίνησης

Συμβολικά παιχνίδια

THE CHILD'S DEVELOPMENTAL STAGES

Helping your baby talk

The first three years in a child’s life are the most intensive for speech and language development. Children develop best in a world that is rich with sounds, sights and consistent exposure to the speech and language of others. Here are five great ways to get started.

1. Talk to your child. Talk as you bathe, feed and dress your child. Talk about what you are doing, where you are going, what you will do when you arrive, and who and what you will see. Acknowledge, encourage and praise all attempts to speak.

2. Sing simple songs. Sing simple songs and recite nursery rhymes to encourage rhythm and pattern of speech. All good nurseries will have a wealth of nursery rhymes and songs they can share with you!

3. Use photographs. Use photographs of familiar people and places, and retell what happened or make up a new story. Babies love to look at faces and will very quickly learn to recognise people in photos.

4. Ask questions. Ask questions that require a choice. “Would you like an apple or an orange?” “Do you want to wear your red or blue shirt?”

5. Read to your child. Reading can be as simple as describing the pictures in a book without following the written words. Choose books that are sturdy and have large colourful pictures that are not too detailed. Ask your child “What’s this?” and encourage naming and pointing to familiar objects in the book.

Get into a routine

Why are routines important?

Routines are important because they offer predictability and order for children. Children need to be somewhere which is ordered and foreseen. Research shows that dealing with uncertainty and chaos increases children’s stress by raises their cortisol levels. This affects the brain structure and results in children demonstrating negative behaviour.

However, routines should not be rigid and restrictive designed to meet adults convenience rather than supporting children’s emotional wellbeing. Getting children involved in designing or reshaping the routine works really well and helps them prepare for any change which reduces stress, especially for children at a developmental stage where change is difficult for them to manage.

Certain practices help children like a visual routine timetable especially those with limited language as they can see what will happen next. Keep your routine under review so it always meets your child’s needs

Childhood milestones

Being a parent is one of the most rewarding jobs you can have, but an equally challenging one – and no less so when it comes to knowing what to expect or look out for as your little one grows and develops.

Of course, no two children are ever the same. Still, we can't help but feel concerned as we see and hear of friends' children starting to sit up, walk and talk. So we hope you will find some comfort by knowing a little more about the kind of milestones you might look forward to; when not to worry and when it might be a good idea to seek professional advice.

What we mean by 'child development'

Aside from helping to reassure parents, it's useful to understand the sequence and rate at which children are typically expected to develop, so we can be there to support and encourage them on their way. But what should we look out for - and what are the main areas of development to consider? In most cases, children should...

Be able to do more complex things as they get older

Acquire skills based on experiences and interactions

Learn how to get along with others and become friends

Learn 'how to learn' about their world

The 5 areas of development

More commonly referred to as 'the S.P.I.C.E. of life', a child's development is group under the following headings...

Social

Physical

Intellectual

Communication

Childhood milestones

Being a parent is one of the most rewarding jobs you can have, but an equally challenging one – and no less so when it comes to knowing what to expect or look out for as your little one grows and develops.

Of course, no two children are ever the same. Still, we can't help but feel concerned as we see and hear of friends' children starting to sit up, walk and talk. So we hope you will find some comfort by knowing a little more about the kind of milestones you might look forward to; when not to worry and when it might be a good idea to seek professional advice.

What we mean by 'child development'

Aside from helping to reassure parents, it's useful to understand the sequence and rate at which children are typically expected to develop, so we can be there to support and encourage them on their way. But what should we look out for - and what are the main areas of development to consider? In most cases, children should...

Be able to do more complex things as they get older

Acquire skills based on experiences and interactions

Learn how to get along with others and become friends

Learn 'how to learn' about their world

The 5 areas of development

More commonly referred to as 'the S.P.I.C.E. of life', a child's development is group under the following headings...

Social

Physical

Intellectual

Communication

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 3-5

Comment Stream

3 years ago
0
3 years ago
0

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

3 years ago
0
3 years ago
1
3 years ago
0
3 years ago
0

ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

3 years ago
0