Zákopová vojna (Trench warfare)

poznámky z 1. svetovej vojny

Britské zákopy počas prvej svetovej vojny

Zákopová vojna je forma vojny, v ktorej obe strany držia opevnené pozície, pričom bojové línie sú statické.

Zákopová vojna vznikla v období, keď bola revolúcia vo vývoji palebnej sily o krok napred pred podobným rozvojom v oblasti mobility na bojisku, čo vyústilo do pomalej a vyčerpávajúcej formy vojny, pri ktorej obe strany sústrediac sa prevažne na obranu, vystavali prepracovaný a ťažko opevnený systém zákopov a podzemných stavieb, ktorý pozdĺž celej frontovej línie zrkadlovo kopíroval ten nepriateľský, so živou silou na oboch stranách kryjúcou sa za ostnatým drôtom a navzájom sa ohrozujúcou paľbou z ručných zbraní. Oblasť nachádzajúca sa medzi proti sebe ležiacimi frontovými líniami, (známa ako územie nikoho), bola naplno vystavená ničivým účinkom paľby z ručných zbraní a delostrelectva oboch strán.

Comment Stream