Spolky a spolková činnost

První republika


Sokol

- Zakladatelé Dr. Miroslav Tyrš Jindřich Fügner

- Záložen 16.února 1862

- Čtvrtý nejvetsi spolek občanského sdružení. Přihlášeno JE cca 190 000 členů

- Zaměřuje se na sporty a sportovní aktivity

Československá obec legionářsk

- Založeno 15.1 1921

- Vedli ho účastníci 1.odboje např. T.G. Masaryk nebo E. Beneš

- Spolek pro bývalé vojáky s osvědčením Válečný veterán

Český skaut Junák

- zakladatel Antonín Benjamin Svojsík

- Založen v roce 1912

- Znovuobnovení v roce 1945, 1968 a 1989

- Dnes registruje cca 2100 oddílů

- Slogan " Skauting pro život, nechte své dítě vyrůst ve skautu "

Dělnická tělovýchovná jednota

- Založeno na přelomu 19-20 století odtrhnutí od Sokolu

- v roce 1903 měla cca 1300 členů

- Prvním starostou byl zvolen František Hummelhans

- 1903 první veřejné cvičení s 180 cvičenci

Československý červený kříž

- Založen 1919

- První starostka byla Alice Garrigue Masaryková

- Zaměřoval se na pomoc postiženým válkou a pomáhal uprchlíkům

- Činnost skončila v roce 1994

Odkazy

Comment Stream