Dyslexie

                                Inhoud

Problematiek
Oorzaak
Omgang met het probleem van het kind.
Kenmerken van dyslexie
Behandeling
Na de behandeling
Bronnen
Filmpje
Quiz

                              Problematiek

Bij kinderen met dyslexie verloopt leren lezen en schrijven niet hetzelfde als bij andere kinderen. Lezen en schrijven vereist het bijna gedachteloos koppelen van de klankstukjes in een woord aan letters en andersom. Juist dat vlot koppelen is zo moeilijk voor kinderen met dyslexie.

                               Oorzaak

De oorzaak van dyslexie ligt in de hersenen. Door een kleine stoornis wordt de koppeling tussen letters en klanken niet goed gemaakt. Om letters aan klanken te kunnen koppelen, moeten de hersenen verschillende gebieden gebruiken. Dyslexie is vaak erfelijk, je wordt er mee geboren.
Als je vaak blijft oefenen heb je er minder last van maar het gaat nooit over.

Omgang met het probleem van het kind.

Kinderen met een lichte vorm van dyslexie kunnen zich meestal wel redden, maar ook deze kinderen hebben baat bij extra hulp of ondersteuning. Je kunt een leerling dan meer tijd gunnen bij een toets of de teksten voorlezen.
Bij ergere vorm van dyslexie is dit meestal ook van toepassing.

             Kenmerken van dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben over het algemeen veel moeite met lezen, spellen en/of schrijven. Hardop lezen gaat zeer langzaam of juist heel snel met veel fouten. Ook blijven kinderen lang spellend lezen of proberen ze woorden te raden.

Andere aanwijzingen voor dyslexie kunnen zijn:

  • Woorden met gelijke klank door elkaar halen
  • Moeite met onthouden bijvoorbeeld het onthouden van regels
  • Vaak woorden overslaan

                          Behandeling

Onderzoek

Als het kind naar een dyslexiezorgverlener gaat, wordt allereerst een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen en heet een differentiaal onderzoek.
De diagnose dyslexie wordt pas gesteld als een aantal zaken duidelijk zijn:
- Jouw kind scoort erg slecht op lezen en/of spellen.
- Bovendien vertoont hij uitval op testen die bepaalde vaardigheden voor het verwerken van kennis meten, die met dyslexie te maken hebben.
- Er is geen uitval te zien is bij het uitvoeren van andere taken of bij andere vaardigheden.
Als deze punten overeenkomen is het kind dyslectisch

Basisregels

Aanvankelijk krijgt een kind uitleg en oefeningen over klanken. Welke klanken horen bij welke letters (combinaties).

Beheerst hij de kennis voldoende, dan worden de basisregels behandeld bij eenvoudige woorden. En daarna komen de langere woorden aanbod.
Bij zowel lezen als spellen gaat het eerst steeds om nauwkeurigheid en vervolgens wordt er versneld. Het doel is het automatiseren van de letter-klankkoppeling.

tempo

Het tempo waarmee de fasen in de behandeling elkaar opvolgen, is per kind verschillend. Deze behandeling wordt individueel gegeven zodat ze het tempo van het kind kunnen aanhouden.

                    Na de behandeling

Oefenen blijft na de behandeling ook nog nodig. Zo blijven de hersenen getraind in het maken van de letter-klankkoppeling. Wie stopt met oefenen en minder gaat lezen, zal ook merken dat hij achteruit gaat. Je ziet dan geen groei of ontwikkeling in het lezen en spellen. Dit geld niet alleen voor dyslectische kinderen, maar ook bij andere kinderen. Als je minder gaat lezen gaat je niveau achteruit.

                              Bronnen

Wij hebben deze bronnen gebruikt:
Boek: Mijn kind & dyslexie
Site: http://www.dyslexietesten.nl/kenmerken-dyslexie.html
http://www.tbraams.nl/voor-kinderen/tab-voor-kinderen/dyslexie-uitleg-voor-kinderen/
Filmpje: van het  klokhuis.

                              Filmpje

                                   Quiz

https://create.kahoot.it/?_ga=1.25900410.631781775.1427626074#user/bf1baf60-5286-4b75-b3f7-1be384f338fa/kahoots/created

Comment Stream