Jelle's leerdoelen bij Yorick's lessen

Mijn naam is Jelle Huttinga, ik ben 16 jaar oud en ik woon in Heemstede en in Vogelenzang. Beide liggen vlakbij Haarlem. Mijn hobby's zijn voetbal gamen en vissen. ik werk bij Karwei en ik zit op het mediacollege Amsterdam.

Me

1.Herkent veelgebruikte standaardtechnieken.Begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren.

ik kan aan het einde van het jaar veelgebruikte standaardtechnieken bij media herkennen en begrijpen hoe mediaproducenten technieken inzetten om hun doel te halen.

2.Kan schakelen tussen diverse informatie-bronnen. weet diverse online informatiebronnen te benutten. weet het volledige kennisreservoir van het internet efficiënt te ontsluiten. kan informatie van diverse bronnen met elkaar vergelijken en de gevonden informatie synthetiseren. Kan binnen het totale informatie aanbod relevantie informatie selecteren

ik kan aan het einde van het jaar informatiebronnen op internet goed benutten, ze met elkaar vergelijken en de belangrijkste informatie selecteren.

3.Beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl. Kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld (‘je bent wat je surft/kijkt/speelt/downloadt)

ik kan aan het einde van het jaar beter omgaan met (social media). ik kan goed zien hoe media invloed heeft op mijn levensstijl en van anderen.

Comment Stream