Seth Godin ja MOOC

Seth Godin'i meelest on suurim probleem selles, et kool on ülejäänud ühiskonnast end isoleerinud ning jäänud pidama 150 aasta tagusesse aega, kui oli oluline õpetada välja kuulekaid ja instruktsioone täitvaid vabrikutöölisi.

Me ei esita endale küsimust:

MILLEKS KOOLI ÜLDSE VAJA ON?

Godini meelest oleks tänapäeval vaja õpetada vaid kahte asja:

1. kuidas lahendada huvitavaid probleeme

2. kuidas juhtida

Kõik muu on hiireklõpsu kaugusel, sest enamikel meist on olemas nutitelefonid.

Eelöeldu pärineb järgnevast videost;

Lisaks saavad inglise keelt oskavad inimesed lugeda tema raamatut Stop Stealing Dreams: What is School for? täiesti vabalt internetis.

Godini ideedega seostub vahetult MOOC selles mõttes, et õppida saab kus iganes, mida iganes ja millal iganes.

Wikipedia defineerib MOOC' järgnevalt

MOOC on akronüüm ingliskeelsetest sõnadest massive open online course ja see märgib interneti vahendusel piiramatule arvule osavõtjatele kättesaadavaid e-kursusi. Lisaks harjumuspärastele õppematerjalidele nagu videod, lugemismaterjalid ja probleemülesanded, saavad neil kursustel õppijad osa võtta foorumite aruteludes ning luuakse kogukond (kooskond) õppijate ja õpetajate vahel. Sellised kursused on hiljuti väljatöötatud e-õppe vorm.

Loe täpsemalt Wikipediast ning vaata ka whiteboard animation videost täpsemalt, kuidas MOOC erineb tavalisest online kursusest.

Comment Stream