kraj Vysočina

Kateřina Kalivodová 8.B

Obyvatelstvo:

V Kraji Vysočina žije 509 895 obyvatel.

zemí kraje je vymezeno územími okresů :Průmysl

Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Přírodní poměry:

Celé území kraje Vysočina leží v oblasti Českomoravské vrchoviny.Na jihu zahrnuje západní část Jevišovické pahorkatiny. sever Javorické pahorkatiny. na západě je Křemešnická vrchovina. na severozápadě leží Hornosázavská pahorkatina. na severu Žďárské vrchy s Hornosvrateckou pahorkatinou. na východě a v centru je Křižanovská vrchovina.

Historie:

Historie zanechala na Vysočině množství památek. centrum Telčeklášterní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou

Průmysl:

Kraj Vysočina je poměrně chudý na nerostné suroviny. Netěží se zde žádná paliva.Z rudných surovin je významná pouze těžba uranové rudy v okolí Dolní Rožínky.

Comment Stream