Tanečné domy na Slovensku

Tanečný dom je miesto, kde sa široká verejnosť, ktorá bola doteraz v úlohe nezainteresovaného diváka, stáva aktívnou – dostáva sa priamo do diania – učenia sa zlomku z našej tradičnej kultúry. Tanečný dom je určený tak pre laikov ako aj pre ľudí, ktorí chcú zdokonaliť svoje tanečné folklórne schopnosti. V rámci Tanečného domu sú školy tanca pod vedením profesionálnych tanečných pedagógov. Počas školy tanca sa účastníci naučia základné tanečné motívy z oblasti, ktorá sa práve vyučuje, po školách tanca nasleduje „AFTER PARTY“ – voľná zábava a rozkazovanie si pri muzike (čiže uplatňovanie naučených tanečných kombinácií v praxi).

Idea

Začiatky

70-é roky 20. storočia, Maďarsko

Comment Stream