Kutná Hora

Žďár nad Sázavou

PAMÁTKY

Chrám sv. Barbory – Zřejmě nejslavnější kutnohorská památka. Kdysi slavné stříbrné město Kutná Hora a její bohatí mecenáši vynaložili nemalé prostředky na stavbu reprezentativního svatostánku. Přesto stavba chrámu dohromady zabrala více jak 500 let. Tři stanové střechy chrámu sv. Barbory vytvářejí poetickou dominantu panoramatu města Kutná Hora. Na vnitřním uspořádání a zaklenutí chrámu sv. Barbory se v pohusitské době nejvíce podepsala ruka pozdně gotických mistrů. Chrám byl zasvěcen svaté Barboře, hlavní patronce všech horníků a města Kutná Hora.

Kostel sv. Jakuba – Věž se mocně tyčí do výšky a převyšuje okolní památky Kutné Hory. Ze své výšky mohl být svědkem rozkvětu Kutné Hory a slávy kutnohorského stříbra, jakož i terčem furiantských náboženských bojů. Po bouřlivé historii dnes slouží oddaně svému účelu – je hlavním bohoslužebným kostelem Kutné Hory.

NAVÍC


  • Prohlídka kostela je možná během otevírací doby nebo po vzájemné domluvě a po dohodě s arciděkanstvím.
  • Otevírací doba: každý den (červen-září 10:00-18:00).
  • Vstupné: dospělí 40,-Kč / děti, studenti, senioři, ZTP 20,-Kč.

Zajímavosti

Kutná Hora - město ve středních Čechách, které leží přibližně 70 km východně od Prahy. Královské horní město vzniklo ke konci 13. století u bohatých nalezišť stříbrných rud. Díky obrovskému množství architektonických památek a pro jejich zachovalost byla Kutná Hora v roce 1995 zapsána do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Comment Stream