VLASNOSTI LÁTEK
pevné, kapalné a plynné

Pevné látky: mají stálý tvar i objem

mohou mít různé vlastnosti- křehké, tvrdé, pružné a tvárné

Kapalné látky: mají proměnný tvar a stálý objem

jsou tekuté (dají se přelévat) a snadno dělitelné (kapky)

tvar zaujímají podle nádoby

jsou nestlačitelné (objem se nemění)

v klidu je hladina v nádobě vždy vodorovná

Plynné látky: mají proměnný tvar i objem

snadno mění tvar i objem

jsou rozpínavé a stlačitelné (rovnoměrně vyplní celý prostor)

jsou tekuté

Těleso: těleso je např. stůl, Slunce, sklenice, sešit apod.

Jednotlivá tělesa se od sebe liší- barvou, tvarem, hladkostí povrchu a dalšími vlastnostmi

Comment Stream