אזרחות | זכויות חברתיות

מהן זכויות חברתיות ?

קבוצת זכויות מהדור השני, מעבר לזכויות האדם. זכויות חברתיות הן מעין הרחבה של זכויות האדם.

במה תלוי מימוש זכויות אלו?

המאבק למימוש זכויות אלו מתנהל בתחומים שונים, בבית המשפט, ברחוב דרך ההתאגדות וההפגנה, וכלה במאבק פוליטי.

שלוש דעות המשלימות אחת את השניה לכדי הבנה  כוללת של הזכויות החברתיות.

  כיצד מתייחס בית המשפט העליון לזכויות החברתיות, או אולי זכויות רווחה.