נוטרייה

Comment Stream

2 years ago
0

לא מילאת אחר הוראות המשימה, לאר רשמת מידע על הייצור, מהיכן הוא הגיע, לאיזה נזקים הוא גורם.

2 years ago
0

גלית בויאנשו