Třebíč

Židovské město

Jinak řečeno Židy.

Výjimečně zachovalá čtvrť v Evropě.
Třebíčská židovská čtvrť je židovskou památkou UNESCO.

Výjimečně zachovalá čtvrť

Tato čtvrť je cenná ve svém celku, zejména původním historickým půdorysem.
Nachází se na levém břehu řeky Jihlavy a pod skalami třebíčského Hrádku. Na západě ji ohraničují domy podklášterského Žerotínova náměstí a ulice Pomezní.

Židovské město je příkladem maximálně zastavěného území.

Domy zpravidla nemají zahrady- jedinou výjimkou je bývalá Subakova zahrada, která vznikla v místě jednoho ze zbořených domů.
Domy jsou navzájem propojené.
Domy jsou stavěny na sloh renesanční a barokní.

Historie

Gheto (oblast, kde žijí pouze židi) se vyvíjelo již od 12. století. Bylo od křesťanských čtvrtí oddělováno řetězy, dráty nebo závorami.

Zachováno bylo 123 domů stavěných v různých stavebních slozích, dvě synagogy a židovský hřbitov.

První zmínka o židovských obyvatelích pochází z roku 1411, židovská obec je doložena v 16. století. Od konce 18. století v židovském městě byla jedna z nejpočetnějších židovských obcí na Moravě. V roce 1799 zde žilo 1770 obyvatel, roku 1848 zde žilo 1612 osob židovského vyznání, v roce 1900 už jen pouhých 663 osob a v roce 1930 již jen 300 osob.

Po 2. světové válce v židovském městě v třebíči žilo už jen minimum židů

Krátké video :)

Comment Stream