První počítačové hry a videohry

Za první hru je považována hra, která byla určená pro hraní na katodových trubicích.

Hra, vyvinutá Thomasem Goldsmithem a Estlem Mannem a patentovaná 14. prosince roku 1948 pracovala velmi jednodušše. Celkem osmi katodových trubic používala k simulaci střely odpálené na cíl - autoři se pravděpodobně inspirovali radarovými displeji používanými za 2. světové války. Několik tlačítek umožňovalo měnit dráhu a rychlost střely reprezentované malým bodem. Protože tehdejší technologie nedovolila počítačově vykreslit herní prvky, autoři byli nuceni manuálně je nakreslit na průhlednou fólii.

Comment Stream