!זיהום מים הוא פשע

בשנים האחרונות הוקמו ברשויות המקומיות מכונות לטיפול בשפכים, ובאמצעותם אפשר למנוע חלק מזיהום הנחלים ומי החופים.

.התפלת מים מטוהרים לשימוש חוזר עשויה להגדיל את כמויות המים המיועדות לתעשייה ולחקלאות

!על נחל אלכסנדר

הנחל מנקז את אזור שכם ומרכז השומרון, וכן חלק משפלת החוף. הנחל מושק מים מ- נחל שכם , נחל תאנים, נחל אומץ, נחל בחן, ונחל אביחיל.

!זיהום נחל אלכסנדר

.נחל אלכסנדר נדגם במקטעים שונים במהלך שנת 1998 באביב ובסתיו.

התוצאות הצביעו על הבדל מהותי בין שתי סדרות הדיגום ,

בדיקת המים בסתיו מראות לנו על איכות מים גרועה ביותר,

תופעה החוזרת על עצמה כל שנה המקור הזיהום העיקרי היא פסולת בתי הבד שמגיעה מנחל שכם,

אליה מתווספת פסולת מנסרות האבן והשיש וכך גם שפכי טול כרם הממשיכים לזרום לנחל אלכסנדר.

!הזיהום בנחל אלכסנדר לא חדש

הביוב של נתניה היה בשנת 1995 המזהם העיקרי אך מכיוון הטיהור החדיש שהוקם לטיפול בשפכי העיר,הפך את שפכי נתניה ממטרד למשאב שניתן לניצול לרווחת הנחל.

כיום מהווים מי הביוב המטופלים של נתניה כמקור עיקרי להחייאת הנחל, אך איכותם עדיין לא מספיק טובה כדי שתתאים לזרימה בנחלים.

מזהם חשוב נוסף הוא הביוב של כפר יונה !

לאחר שנים של מאמצים לפתור את בעיית הזיהום הנחל הונח צינור המחבר על מערכת הביוב המרכזית של כפר יונה למכון הטיהור של נתניה ובמהלך 1999 הושלמה העבודה.

מקורות זיהום נוספים נמצאים בטיפול המשרד לאיכות הסביבה ורשויות אחרות.המטילים על האחראים קנסות כבדות ודורשים מהם הכנת תוכניות ולוחות זמנים להפסקת הזיהום וביצוען.

!שיקום נחל אלכסנדר

התהליך המסודר לשיקום הנחל מתקיים זה כ-5 שנים.בתקופה זו התבצעו פעולות תכנון וביצוע. את התוצאות כבר ניתן ליראות בשטח.

התכניות לפעולות שהייתה בשנת 2000 הם רבות וכוללות פעילות במגוון רחב של תחומים.

בשנת 1995 הוכנה תכנית אב כוללת לשיקום הנחל .

התכנית הוכנה על ידי הצוות תכנון רב תחומי בראשית האדריכל עמוס ברנדייס.

תכנית זו מגדירה את המדיניות לשיקום הנחל.

שנת 2000 הייתה שנה של פריצת דרך אמיתית קדימה בתהליך שיקום הנחל .

כעת 5 שנים לאחר שהתחילו בתהליך התכנון של שיקום הנחל כבר אפשר ליראות את התוצאות.

Comment Stream