Centennial

Isang daang taon ng walang humpay na pag-ibig at biyaya ng  Panginoong Diyos :)

Proud of being IGLESIA NI CRISTO member !