Methodiek

Voorlichting Advies Instructie

Jullie gaan je verdiepen in VAI door middel van het maken van eigen websites!

Maak jullie eigen website op www.tackk.com

Per klas worden er meerder websites gemaakt met onder andere de volgende onderwerpen

- Wat is VAI?

- Primaire preventie

- Secundaire preventie

- Tertiaire preventie

- Stappenplan voor voorlichting

- Voorlichtingsmaterialen

- Voorlichting geven binnen de multiculturele samenleving

Deze websites vormen een groot gedeelte van het leermateriaal voor toetsweek 2

Succes!!

De websites worden in week 7 en 8 gepresenteerd aan de groep!

Comment Stream