TŘICETILETÁ VÁLKA

1. ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ

K Českému stavovskému povstání jsem si zapamatovala:

Před povstáním roku 1617 byl Ferdinand II. prohlášen českým králem. Ferdinand II. byl také katolík, tak katolická strana začala porušovat Rudolfův majestát. Ale čeští stavové s toho neměli radost (pro ně to bylo stavovské právo) a tak na protest toho, že to katolická strana porušuje se rozhodli udělat defenestraci. Proto roku 1618 čeští stavové vzaly místodržicí do Pražského hradu, kde proběhl malý soud a poté defenestrace. Po této události začíná České stavovské povstání.

Když jsme se učili defenestraci, tak mě na tom nejvíce bavilo rozhodně divadlo. Který jsme dělali ve skupinách.

Já jsem trochu věděla k tématu České stavovské povstání a konkrétně k bitvě na Bílé hoře. Protože vždy, tak jednou za rok je na Bílé hoře bitva podle toho jak se odehrála a já sem tam byla s tátou.  

slovíčka:

RUDOLFŮV MAJESTÁT - svobodný náboženství

DEFENESTRACE - vyhození z okna

2. TŘICETILETÁ VÁLKA

Byla od roku 1618 do roku 1648. Čily trvala 30 let. Roku 1618 byla defenestrace a tím nám začíná právě TŘICETILETÁ VALKA.

K začátku války byli tři příčiny a ty jsou:

1.) spor mezi katolíky a protestanty

2.) Habsburkové si chtějí rozšířit svou moc

3.) Hospodářská převaha - kdo ovládne Severní a Baltského moře

  

Katolíci a Protestanté se rozdělili a pojmenovali se na:

a) KATOLÍCI: Katolická liga (PATŘILI TAM ZEMĚ: Habsburkové)

b) PROTESTANTÉ: Protestanská unie )PATŘILI TAM ZEMĚ: Švédsko, Francie a Dánsko)

 

Každá válka, která se uskutečnila ve Třicetileté válce se jmenovaly:

ZAČÁTEK: 1) České stavovské poslání

2) Faltská válka

3) Dánská válka

4) Švédská válka

KONEC: 5) Švédsko Francouzská válka

Významný český vojevůdce, který byl z nejvýznamnějších osobností byl ALBERT Z FALTŠTEJNA zatím, co Švédské vojsko nejvíce zpustošilo české země. A také Švédové si odvezli velkou sbírku Rudolfa II. do Švédska.

Protože po pěti bitev (neboli válkách) byli obě strany už vyčerpáni byl uzavřen VESTFÁLSKÝ MÍR.  

Také po každé válce musí být nějaké důsledky, tak i tentokrát máme důsledky. Jako například: Hospodářské vyčerpání Evropy, rozsáhlé oblasti vilidněné - kvůli nemocím, hladomorům a hlavně kvůli bojím.  

VZESTUP VELKÉ BRITÁNIE A VZNIK USA

Tato vlajka vznikla spojení tří zemí Anglie ( červená kříž), Skotska ( modré pole) a nakonec Severní Irsko ( červené čáry po boku).

Vlajka Anglie:

Vlajka Skotska:

Vlajka Severního Irska:

To je celková vlajka:

Po spojení Severního Irska a Británie vznikl název SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA. Ve Velké Británii jako první začali používat na energii PARNÍ STROJ, který vylepšil JAMES WATT.

Kolonie ve Velké Británii byly třeba: Austrálie, Nový Zéland a třeba i Indie ( i Jamajka).

zámořské kolonie v Severní Americe

V roce 1763 skončila tzv. SEDMILETÁ válka o Kanadu s Francouzi - zvítězila Anglie.

Na pobřeží Atlanského oceánu začali vznikat 13 osad (kolonií). Jako první osada byla založena v roku 1607 - JAMESTOWN.  

Charakter osad na severu a na jihu se podstatně lišily:

1. Sever: spíše průmyslový charakter a podnikatelé...

2. Jih: spíše zemědělsky založené, práce černých otroků, vznik velkostatků a plantáží...

VÁLKA ZA NEZÁVISLOST (1775 - 1783)

V roce 1774 se koná kongres ve Philadelphii. Zde je rozhodnuto o NEZÁVISLOSTI. 4. Července 17736 - je přijato Prohlášení NEZÁVISLOSTI - autorem je Thomas Jefferson. Tak vzniká Spojené státy americké. Vojsko vede George Washington

A jako poslední téma je:   

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Ústava je vydána v roce 1787. Unie států je státní zřízení. Jejich první první prezident je George Washington. Zákonodárný orgán se jmenuje KONGRES a dělí se na SNĚMOVNA REPREZENTANTŮ a SENÁT (něco jako náš parlament).  

Comment Stream

3 years ago
0

Kdyby jsi upravila to písmo v nadpisem vypadalo by to lépe ale jinak se mi líbilo, že jsi tam měla vážně to, co jsis zapamatovala.. a také o té Bíle hoře je to zajímavé vědět.