ADHD

attention deficit hyperactivity disorder

Inhoud


 • Wat is ADHD?
 • Kenmerken van ADHD
 • Oorzaken: Drie factoren
 • Het verschil tussen ADHD en ADD
 • Behandeling
 • Voorlichtingsfilmpje
 • Quiz: Kahoot
 • Slot

Wat is ADHD?ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) is een aangeboren aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben vaak moeite om hun aandacht voor langere tijd vast te kunnen houden. Zij zijn vaak niet in staat lang aan één opdracht te werken. Het lukt wel wanneer zij geïnteresseerd zijn in de opdracht. De hyperactiviteit speelt zich voornamelijk af in het hoofd en uit zich soms naar de buitenkant waardoor het kind druk over kan komen. Hoewel ADHD vaak gediagnosticeerd wordt bij kinderen, kunnen ook volwassene last hebben van deze ziekte.

Kenmerken


Symptomen van ADHD zijn:

 • Onoplettendheid
 • Hyperactiviteit/Impulsiviteit
 • Geestelijke hooggevoeligheid
 • Chronische vergeetachtigheid
 • Angstklachten
 • Een laag zelfbeeld
 • Problemen met het managen van agressie
 • Een verhoogd risico op verslaving
 • Uitstelgedrag
 • Stemmingswisselingen

Symptomen van ADHD kunnen verminderen naar mate de leeftijd vordert.
ADHD kan ook positieve eigenschappen met zich meebrengen zoals:


 • Een hoge sociale intelligentie
 • Een groot inlevingsvermogen
 • Uitzonderlijk vermogen om bepaalde dingen in detail te zien
 • Grote zorgzaamheid naar anderen toe
 • Ze blinken uit in talent op een bepaald vlak zoals muziek

Oorzaken: Drie factoren


Er zijn drie factoren die geassocieerd zijn met ADHD, namelijk:

 •   Erfelijkheid: kinderen waarbij een ouder ADD of ADHD heeft, hebben een vergrote kans om ook ADD of ADHD te krijgen.
 • Een neurobiologische stoornis in de hersenen op het niveau van de zenuwverbindingen
 • Invloed van de omgeving.

ADHD lijkt meer voor te komen omdat de huidige maatschappij ADHD onvriendelijk is.


Het verschil tussen ADHD en ADD


Vaak wordt gedacht dat ADHD hetzelfde is al ADD ‘’Attention Deficit Disorder’’
Hoewel ADD en ADHD allebei aandachtstoornissende zijn is het niet het zelfde en is ADD een ‘vorm’ van ADHD. Iemand met ADHD vertoont meer hyperactiviteit en impulsiviteit, terwijl iemand met ADD vaak hyperactiviteit voelt maar dit niet altijd uit.


Behandeling


ADHD kun je niet genezen. Wel is het te behandelen waardoor de persoon geen of minder hinder ervaart van ADHD. De symptomen van ADHD kunnen gecontroleerd worden met behulp van medicatie, gedragstherapie, begeleiding en voorlichting van de omgeving. Medicijnen genaamd stimulantia worden gebruikt om de hyperactiviteit en impulsiviteit te controleren en de aandacht te vergroten.
Enkele veel gebruikte stimulantia voor ADHD zijn;
methylfenidaat en dexamfetamine.
Niet- stimulantia zijn ook een mogelijk medicijn voor ADHD, zoals atomoxetine.


Voorlichtingsfilmpje!Quiz: Kahoot


Slot

Dit was onze presentatie. Wij hopen dat jullie wat meer te weten zijn gekomen over ADHD en willen jullie bedanken voor jullie aandacht. Zijn er nog vragen?

Comment Stream